Phân luồng lại làn xe cộ trên ước Thanh Trì

Hà Nội
Ba mũi kiến tạo làm việc xuyên đêm để thu eo hẹp hơn 6 km dải ngăn cách cứng trên mong Thanh Trì để thêm nhị làn ôtô và giữ nhì làn xe cộ máy.

Bạn đang xem: Cầu thanh trì hà nội


Zp
KOdi
Zz
KHLs
Yg
XJtg" alt="*">