❌ giữ ý: tất cả tranh được chào bán là cỗ kit tranh handmade download về từ bỏ làm, không hẳn tranh thành phẩm: ➡️ hướng dẫn thêu tranh chữ thập➡️ giải đáp làm tranh gắn đá