Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Lời giải bài bác tập Toán 6 sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo rất đầy đủ Tập 1 và Tập 2 với lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết bí quyết làm bài bác tập sách giáo khoa Toán 6.

Bạn đang xem: Toán đại số lớp 6

Việc nhớ hàng nghìn công thức Toán lớp 6 chưa hẳn là việc đơn giản, vì vậy smartplus.edu.vn đang biên soạn bài Tổng hợp cách làm toán lớp 6 đại số cùng hình học đầy đủ, cụ thể nhất với mục đích giúp các em học sinh dễ lưu giữ hơn. Loạt bài bác này vẫn là phương pháp hướng dẫn khiến cho bạn học giỏi môn Toán lớp 6 hơn.

1. Đại số

1.1 các phép tinh cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa

Phép tính

Số thiết bị nhất

Số máy hai

Dấu phép tính

Kết quả phép tính

Điều kiện để công dụng là số tự nhiên

Cộng

a + b

Số hạng

Số hạng

+

Tổng

Mọi a cùng b

Trừ

a – b

Số bị trừ

Số trừ

Hiệu

a ≥ b

Nhân

a.b hoặc a x b

Thừa số

Thừa số

x , .

Tích

Mọi a và b

Chia

a : b

Số bị chia

Số chia

:

Thương

b ≠ 0, a = b.k, k ∈ N

Nâng lên lũy thừa an

Cơ số

Số mũ

Viết số mũ nhỏ dại và đưa

lên cao

Lũy thừa

Mọi a và n, trừ 00

1.2 tín hiệu chia hết

Chia hết cho

Dấu hiệu

Chia không còn cho

Dấu hiệu

2

Chữ số tận cùng là số chẵn

5

Chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5

3

Tổng các chữ số phân tách hết cho 3

9

Tổng các chữ số phân tách hết cho 9

1.3 cách tìm ƯCLN cùng BCNN

Tìm ƯCLN

Tìm BCNN

1.

Phân tích các thừa số nguyên tố.

2.

Chọn các thừa số nguyên tố

CHUNG

CHUNG với RIÊNG

3.

Lập tích những thừa số đã chọn, từng thừa số đem với số mũ:

NHỎ NHÂT

LỚN NHẤT

1.4 Số nguyên

Tính hóa học của phép cộng những số

nguyên

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

a + 0 = 0 + a = 0

a + (-a) = 0

Phép trừ 2 số nguyên

a – b = a + (-b)

Nhân 2 số nguyên

a.0 = 0.a = 0

Nếu a,b cùng dấu thì a.b

= a . B= |a|.|b|

Nếu a,b trái lốt thì

a.b = – |a| . |b|

Tính hóa học của phép nhân

a.b = b.a

(a.b).c = a.(b.c)

a.1 = 1.a = a

a (b + c) = a.b + a.c

Bội cùng ước

của số nguyên

a

2

2.6 các cách minh chứng 1 điểm nằm trong lòng 2 điểm còn lại

– phương pháp 1: OA,OB đối nhau Þ O nằm trong lòng A cùng B

– bí quyết 2: so sánh độ lâu năm đoạn thẳng bình thường 1 đầu trên thuộc 1 tia Trên cùng 1 tia Ox : OA = a,OB = b(a o o ( góc vuông ) o ( góc bẹt )

– các cặp góc :

Hai góc kề nhau nhị góc bù nhau

Hai góc phụ nhau nhị góc kề bù

– n tia chung gốc ta vẽ được : n(n -1) góc

2

2.8 Tia nằm trong lòng hai tia

– nếu như tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì: 

*

– trái lại nếu thì: tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox,Oz

Hai góc kề nhau là hai góc bao gồm một cạnh chung và nhì cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh
Hai góc phụ nhau là nhị góc có tổng số đo bằng 90o .Hai góc bù nhau là nhì góc bao gồm tổng số đo bằng 180o .Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù

– Chú ý:

+ Với bất cứ số m nào, , bên trên nửa mặt phẳng tất cả bờ là con đường thẳng đựng tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho  = (độ).

+ nếu có những tia Oy, Oz thuộc và một nửa phương diện phẳng bờ đựng tia Ox và 

*
 thì tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oz.

+  = m0, 

*
= n0, vày m0 0 buộc phải tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oz.

2.9 Tia phân giác của một góc

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo nên với hai cạnh ấy nhì góc bằng nhau.

Xem thêm: Gối hơi du lịch tphcm - gối hơi du lịch trackman tm5402

*

Tia Ot là tia phân giác của 

*

Hoặc: Tia Ot là tia phân giác của 

*

Hoặc: Tia Ot là tia phân giác của 

*

2.10 Đường tròn

*

– Đường tròn trọng điểm O, bán kính R là hình gồm các điểm giải pháp O một khoảng chừng bằng R, kí hiệu (O;R).

– với mọi điểm M bên trong mặt phẳng thì:

+ nếu như OM R: điểm M nằm đi ngoài đường tròn.

*

– Hình tròn: là hình gồm những điểm nằm trên tuyến đường tròn và các điểm nằm phía bên trong đường tròn đó.

– Cung, dây cung, đường kính:

+ nhị điểm A, B nằm trê tuyến phố tròn phân tách đường tròn thành nhị phần, mỗi phần gọi là một trong những cung tròn (cung). Hai điểm A, B là hai mút của cung.

+ Đoạn trực tiếp AB gọi là một trong những dây cung.

+ Dây cung trải qua tâm là đường kính (đường kính MN).

*

– Đường kính dài gấp đôi bán kính và là dây cung to nhất.

2.11 Tam giác

– Tam giác ABC là hình gồm cha đoạn trực tiếp AB, BC, CA khi tía điểm A, B, C ko thẳng hàng. Kí hiệu: ΔABC.

– Một tam giác có: 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc.

– Một điểm nằm bên trong tam giác giả dụ nó phía bên trong cả 3 góc của tam giác. Một điểm không bên trong tam giác cùng không vị trí cạnh nào của tam giác gọi là vấn đề ngoài của tam giác.

Tam giác bao gồm cả cha góc nhọn call là tam giác nhọn (HÌNH 1), có một góc tội phạm là tam giác tầy (HÌNH 2), có một góc vuông là tam giác vuông (HÌNH 3).

Bài viết liên quan