Đề thi học kì anh 5 BGD năm học tập 2021 2022 ( Đủ 2 học tập Kì, Kèm tệp tin nghe). Trong nội dung bài viết này xin trình làng Đề thi học tập kì anh Đề thi học tập kì anh 5 BGD năm học tập 2021 2022 ( Đủ 2 học Kì, Kèm file nghe). Đề thi học kì anh 5 BGD năm học 2021 2022 ( Đủ 2 học tập Kì, Kèm tệp tin nghe) là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô xem thêm trong quá trình dạy học anh 5 BGD năm học 2021 2022 . Hãy tải ngay Đề thi học kì anh 5 BGD năm học tập 2021 2022 ( Đủ 2 học tập Kì, Kèm file nghe). Giaoanxanh chỗ luôn update các kiến thức và kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


# tài liệu Views smartplus.edu.vns
1 file nghe Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 13.4.mp3 1473 369 smartplus.edu.vn
2 tệp tin nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 13.2.mp3 242 99 smartplus.edu.vn
3 Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 19.doc 901 251 tải về
4 file nghe Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 19.mp3 388 215 tải về
5 Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 5.1.doc 634 59 tải về
6 tệp tin nghe Đề học tập kì I tiếng Anh lớp 5 đề 7.3.mp3 128 49 smartplus.edu.vn
7 file nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 4.mp3 250 145 smartplus.edu.vn
8 file nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 7.1.mp3 114 50 tải về
9 file nghe Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 5.1.mp3 206 115 smartplus.edu.vn
10 tệp tin nghe Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 5.2.mp3 151 86 smartplus.edu.vn
11 tệp tin nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 5.3.mp3 185 91 tải về
12 tệp tin nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 5.4.mp3 152 74 smartplus.edu.vn
13 file nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 6.1.mp3 118 57 tải về
14 tệp tin nghe Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 6.2.mp3 104 45 smartplus.edu.vn
15 tệp tin nghe Đề học tập kì I tiếng Anh lớp 5 đề 6.3.mp3 100 42 smartplus.edu.vn
16 tệp tin nghe Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 4.1.wav 211 132 smartplus.edu.vn
17 tệp tin nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 4.2.wav 149 94 tải về
18 file nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 4.3.wav 146 84 smartplus.edu.vn
19 tệp tin nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 4.4.wav 140 85 tải về
20 tệp tin nghe Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 4.5.wav 22 3 smartplus.edu.vn
21 file nghe Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 7.2.mp3 80 38 tải về
22 tệp tin nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 7.4.mp3 97 42 tải về
23 file nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 10.3.mp3 121 61 smartplus.edu.vn
24 file nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 10.2.mp3 112 62 smartplus.edu.vn
25 file nghe Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 10.1.mp3 134 68 tải về
26 tệp tin nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 11.1.wav 119 59 tải về
27 tệp tin nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 11.2.wav 100 53 tải về
28 tệp tin nghe Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 11.3.wav 120 57 tải về
29 file nghe Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 14.1.mp3 144 56 smartplus.edu.vn
30 tệp tin nghe Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 9.1.mp3 124 60 smartplus.edu.vn
31 file nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 14.2.mp3 125 55 smartplus.edu.vn
32 tệp tin nghe Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 9.2.mp3 94 58 tải về
33 tệp tin nghe Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 13.1.mp3 125 66 smartplus.edu.vn
34 file nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 13.3.mp3 118 65 tải về
35 tệp tin nghe Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 12.3.mp3 117 50 tải về
36 tệp tin nghe Đề học tập kì I tiếng Anh lớp 5 đề 12.2.mp3 108 51 smartplus.edu.vn
37 file nghe Đề học tập kì I tiếng Anh lớp 5 đề 12.1.mp3 109 50 smartplus.edu.vn
38 file nghe Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 18.mp3 162 80 tải về
39 Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 16.docx 382 23 smartplus.edu.vn
40 Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 18.doc 780 122 smartplus.edu.vn
41 tệp tin nghe Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 8.2.mp3 186 118 smartplus.edu.vn
42 file nghe Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 8.3.mp3 174 113 tải về
43 tệp tin nghe Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 8.1.mp3 192 124 tải về
44 Đề học kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 8.docx 484 157 tải về
45 Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 5.doc 409 116 tải về
46 Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 6.doc 318 61 tải về
47 Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 7.docx 377 120 smartplus.edu.vn
48 Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 9.docx 368 101 smartplus.edu.vn
49 Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 4.doc 570 162 smartplus.edu.vn
50 tệp tin nghe Đề học kì II giờ Anh lớp 5 đề 1.mp3 878 434 smartplus.edu.vn
51 file nghe Đề học kì II tiếng Anh lớp 5 đề 2.mp3 586 332 tải về
52 file nghe Đề học kì II tiếng Anh lớp 5 đề 3.mp3 410 251 smartplus.edu.vn
53 file nghe Đề học tập kì II tiếng Anh lớp 5 đề 4.mp3 522 309 tải về
54 file nghe Đề học kì II giờ Anh lớp 5 đề 5.mp3 423 261 smartplus.edu.vn
55 tệp tin nghe Đề học kì II giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 6.mp3 567 284 tải về
56 file nghe Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 1.mp3 420 212 tải về
57 tệp tin nghe Đề học tập kì I tiếng Anh lớp 5 đề 2.mp3 282 135 smartplus.edu.vn
58 file nghe Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 3.mp3 225 111 smartplus.edu.vn
59 Đề học kì II tiếng Anh lớp 5 đề 2.docx 1644 509 smartplus.edu.vn
60 Đề học kì II giờ Anh lớp 5 đề 4.docx 887 326 smartplus.edu.vn
61 Đề học kì II giờ Anh lớp 5 đề 1.docx 1567 470 tải về
62 Đề học kì II tiếng Anh lớp 5 đề 3.docx 872 317 smartplus.edu.vn
63 Đề học tập kì II giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 5.docx 882 300 tải về
64 Đề học tập kì II giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 6.docx 951 315 smartplus.edu.vn
65 Đề học kì I giờ Anh lớp 5 đề 3.docx 380 80 smartplus.edu.vn
66 Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 2.docx 408 104 tải về
67 Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 1.docx 1089 228 smartplus.edu.vn
68 file nghe Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 14.3.mp3 177 54 smartplus.edu.vn
69 file nghe Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 9.3.mp3 163 54 smartplus.edu.vn
70 Đề học tập kì I giờ đồng hồ Anh lớp 5 đề 15.doc 303 25 tải về
71 Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 17.doc 320 23 tải về
72 Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 10.docx 463 105 smartplus.edu.vn
73 Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 11.doc 328 80 tải về
74 Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 12.doc 459 86 tải về
75 Đề học kì I tiếng Anh lớp 5 đề 13.doc 479 106 tải về
76 Đề học tập kì I giờ Anh lớp 5 đề 14.docx 745 123 smartplus.edu.vn

Mua tài khoản tải về Pro để yên cầu website smartplus.edu.vn KHÔNG quảng cáotải toàn cục File rất nhanh chỉ còn 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 chương trình mới có file nghe


Đề kiểm soát tiếng anh lớp 5 lịch trình mới giành cho quý thầy cô và chúng ta học sinh nhằm mục tiêu luyện tập cùng củng cố kiến thức và kỹ năng môn tiếng Anh, ngoài ra còn trau dồi kinh nghiệm tay nghề ra đề cho quý thầy cô. Mong muốn với tài liệu này sẽ giúp các em học sinh rất có thể tự ôn tập và sẵn sàng thật giỏi cho các kỳ thi tiếng Anh vào năm. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo.


Giáo án tiếng Anh lớp 5 thí điểm mới nhất 2017

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 5 (Có đáp án và file nghe)

Bộ đề chất vấn môn tiếng Anh lớp 5


Đề bình chọn tiếng anh lớp 5 công tác mới

Unit1:

I. Complete the dialogues

1. T: Hi! My ……….. Minh. What’s …………name?

S1: Hello! My name’s (Lan). …………. To meet you.


T: Nice khổng lồ ………… you, too. Where are you………….?

S1: ………….from Vietnam.

T: How ……….are you?

S1: I’m ten…………...

T: What animals ……….you like?

S1: I ……….monkeys.

T: Why vị you …………monkeys?

S1: Because they ………….swing.

2. A: Hi. …………name’s Thu.

B: Hello. I’m Linda. Nice ………meet you.

A: Nice to meet you,……….. . …………….are you from?

B: I’m ………….London.

A: So, you’re…………….. I’m Vietnamese.

3. S1: Hi! ……….name’s Alan.

S2: Hello! I’m Peter. Nice khổng lồ meet………….

S1: Nice lớn meet you, …… . Where are you…………?

S2: I’m from…………….. I’m American.

4. A: Look. This …….my new pen friend.

B: What’s his…………?

A: ………… name is Alan.

B: Where is ………. From?

A: He is from Singapore. He’s ……………….

II. Complete the sentence

1. Her name’s Mai. She’s from …… ……….. She’s …… …….

2. ……….name’s Alan. He’s from …………… He’s ……… .

3. His name’s Peter. He’s …………America. He’s ……………..

4. She’s Linda. She’s …………England. She’s ………………..

Xem thêm: Game trực tuyến miễn phí hàng đầu được gắn thẻ ninja, ninja đột kích

5. Thu is …………. Haiphong. She’s ……….……….


6. Hi. My name’s Linda. ……..from London. I’m………………..

7. He lives ………..58 white Road, London, England.

8. He likes watching TV & ………….sports

9. His ……….. Tony.

10. He’s ………….London. He’s …………….

III. Read & answer the question (Đọc và trả lời câu hỏi):

Dear Linda.

My name’s Nga. I’m Vietnamese. I live in Viet Tri, Phu Tho, Vietnam. I’m eleven years old. I study at Hunglo Primary School. My favourite subject is English. I like reading book.

Love,

Nga

1. What’s her name?

2. How old is she?

3. Where is she from?

4. What is her school’s name?

5. What’s her favourite subject?

Unit2:

I. Complete the dialogues

A: ………………………..?

B: My name’s Hoa.

A: …………………………..?

B: I’m from Vietnam. I’m ……………..….

A: ……………………………….?

B: I’m ten years old.

A: When’s …………birthday?

B: It’s in May.

A: What’s the ………….today?

B: It’s October 10th 2008.

II. Viết biện pháp đọc những số vật dụng tự sau:

1st: ……………… 3rd: …………………..

10th: …………….. 20th: …………………..

15th …………….. 2nd: ……………………


19th: ……………… 24th: …………………..

Key: first, tenth, fifteenth, nineteenth, third, twentieth, second, twenty- fourth

III. Answer the question (Trả lời câu hỏi theo gợi ý):

……………………………………….

…………………………………………

3. When is our Independence Day? (2/9)

………………………………………….

4. When’s our Uncle Ho’s birthday? (19/5)

……………………………………………

5. When’s the Teacher’s Day? (20/11)

……………………………………………..

6. When’s your birthday? (24/3)

…………………………………………….

7. When is your mother’s birthday? (27/10)

………………………………………….

8. When’s your father’s birthday? (7/11)

…………………………………………

Key:

It is February 1st 2008.It is April 15th 2009.It is on September 2nd.It is on May 19th.It is on November 20th.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về giúp thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương

smartplus.edu.vn


Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 2.045 Lượt xem: 6.636 Dung lượng: 407,4 KB
Liên kết tải về

Link smartplus.edu.vn chính thức:

Đề đánh giá tiếng anh lớp 5 Chương trình bắt đầu tải về

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Chủ đề liên quan


Mới độc nhất vô nhị trong tuần


Tài khoản
Gói thành viên
Giới thiệu
Điều khoản
Bảo mật
Liên hệ
Facebook
Twitter
DMCA