114 câu hỏi về giải các thế sa hình và kĩ năng xử lý tình huống giao thông phía bên trong chương nào của bộ 600 câu hỏi?

=> Gồm 114 câu, tự câu 487 mang lại câu 600.

Bạn đang xem: Câu hỏi sa hình b2

114 câu hỏi về giải những thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông:

Câu 487. Vật dụng tự các xe đi ra sao là đúng nguyên tắc giao thông?

*

xe cộ tải, xe pháo khách, xe cộ con, tế bào tô. Xe pháo tải, mô tô, xe khách, xe cộ con. Xe pháo khách, xe cộ tải, xe cộ con, tế bào tô. Tế bào tô, xe khách, xe tải, xe con.

Câu 488. Lắp thêm tự những xe đi ra sao là đúng phép tắc giao thông?

*

xe công an, xe con, xe tải, xe pháo khách. Xe cộ công an, xe cộ khách, xe con, xe pháo tải. Xe cộ công an, xe cộ tải, xe pháo khách, xe con. Xe pháo con, xe công an, xe tải, xe pháo khách.

Câu 489. Theo phía mũi tên, sản phẩm công nghệ tự các xe đi như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông?

*

xe pháo tải, xe pháo công an, xe cộ khách, xe con. Xe pháo công an, xe cộ khách, xe pháo con, xe cộ tải. Xe công an, xe pháo con, xe pháo tải, xe cộ khách. Xe cộ công an, xe cộ tải, xe cộ khách, xe con.

Câu 490. Thiết bị tự các xe đi ra làm sao là đúng phép tắc giao thông?

*

xe cộ tải, xe cộ con, mô tô. Xe cộ con, xe cộ tải, mô tô. Tế bào tô, xe pháo con, xe tải. Xe con, tế bào tô, xe cộ tải.

Câu 491. Xe cộ nào cần nhường đường trong trường vừa lòng này?

*

xe con. Xe pháo tải.

Câu 492. Trường phù hợp này xe làm sao được quyền đi trước?

*

mô tô. Xe pháo con.

Câu 493. Sản phẩm tự các xe đi ra làm sao là đúng nguyên tắc giao thông?

*

Xe bé (A), xe cứu vớt thương, xe nhỏ (B). Xe cứu thương, xe con (B), xe nhỏ (A). Xe bé (B), xe nhỏ (A), xe cứu giúp thương.

Câu 494. Trang bị tự những xe đi ra sao là đúng quy tắc giao thông?

*

Xe cứu thương, xe cứu vớt hỏa, xe cộ con. Xe cứu vãn hỏa, xe cứu vãn thương, xe pháo con. Xe cứu vãn thương, xe pháo con, xe cứu giúp hỏa.

Câu 495. Xe làm sao được quyền đi trước vào trường hợp này?

*

mô tô. Xe cứu thương.

Câu 496. Xe pháo nào yêu cầu nhường đường đi sau cuối qua chỗ giao nhau này?

*

xe cộ khách. Xe pháo tải. Xe pháo con.

Câu 497. Xe cộ nào nên nhường con đường là đúng quy tắc giao thông?

*

xe pháo con. Xe tải.

Câu 498. Xe như thế nào được quyền đi trước trong trường đúng theo này?

*

xe công an. Xe trị cháy.

Câu 499. Theo biểu hiện đèn, xe như thế nào được phép đi?

*

Xe bé và xe cộ khách. Mô tô.

Câu 500. Theo biểu đạt đèn, xe làm sao được quyền đi là đúng nguyên tắc giao thông?

*

xe pháo khách, mô tô. Xe con, xe pháo tải. Xe pháo tải, mô tô.

Câu 501. Vào trường thích hợp này xe như thế nào được quyền đi trước?

*

xe pháo công an. Xe quân sự.

Câu 502. Theo dấu hiệu đèn, xe mua đi theo hướng nào là đúng luật lệ giao thông?

*

hướng 2, 3, 4. Chỉ hướng 1. Phía 1 và 2. Hướng 3 cùng 4.

Câu 503. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe pháo nào vi phạm luật quy tắc giao thông?

*

xe cộ khách, xe tải, mô tô. Xe cộ tải, xe pháo con, tế bào tô. Xe khách, xe pháo con, mô tô.

Câu 504. Sản phẩm tự những xe đi ra làm sao là đúng nguyên tắc giao thông?

*

xe khách, xe tải, mô tô, xe pháo con. Xe con, xe cộ khách, xe pháo tải, mô tô. Tế bào tô, xe tải, xe khách, xe con. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Câu 505. Vào trường đúng theo này xe nào đỗ vi phạm luật quy tắc giao thông?

*

xe pháo tải. Xe bé và mô tô. Cả tía xe. Xe con và xe tải.

Câu 506. Xe nào được quyền đi trước?

*

xe cộ tải. Xe con (B). Xe nhỏ (A).

Câu 507. Theo phía mũi tên, rất nhiều hướng làm sao xe gắn máy đi được?

*

Cả bố hướng. Chỉ hướng 1 với 3. Chỉ hướng 1.

Câu 508. Xe làm sao đỗ vi phạm luật quy tắc giao thông?

*

Cả nhị xe. Không xe nào vi phạm. Chỉ xe xe gắn máy vi phạm. Chỉ xe download vi phạm.

Câu 509. Xe làm sao đỗ vi phạm luật quy tắc giao thông?

*

Chỉ mô tô. Chỉ xe tải. Cả cha xe. Chỉ mô tô và xe tải.

Câu 510. Xe cài kéo mô tô cha bánh như hình này còn có đúng quy tắc giao thông vận tải không?

*

Đúng. Không đúng.

Câu 511. Theo hướng mũi tên, hướng nào xe ko được phép đi?

*

phía 2 và 5. Chỉ hướng 1.

Câu 512. Theo hướng mũi tên, mọi hướng nào ô tô không được phép đi?

*

hướng 1 với 2. Hướng 3. Phía 1 cùng 4. Hướng 2 với 3.

Câu 513. Xe làm sao vượt đúng luật lệ giao thông?

*

cả 2 xe rất nhiều đúng. Xe pháo con. Xe pháo khách.

Câu 514. Theo hướng mũi tên, chạm chán biển hướng đi yêu cầu theo để trước té tư, đầy đủ hướng nào xe được phép đi?

*

phía 2 với 3. Phía 1, 2 cùng 3. Phía 1 cùng 3.

Câu 515. Xe pháo kéo nhau như hình này còn có vi phạm quy tắc giao thông vận tải không?

*

Không. Vi phạm.

Câu 516. Xe pháo nào bắt buộc nhường con đường trong trường hòa hợp này?

*

xe cộ khách. Xe pháo tải.

Câu 517. Xe làm sao được quyền đi trước trong trường thích hợp này?

*

xe cộ con. Xe tế bào tô.

Câu 518. Xe kéo nhau vào trường hòa hợp này đúng giải pháp không?

*

ko đúng. Đúng.

Câu 519. Theo hướng mũi tên, đa số hướng nào ô tô con được phép đi?

*

phía 1. Phía 1, 3 cùng 4. Hướng 2, 3 với 4. Cả tư hướng.

Câu 520. Sản phẩm tự những xe đi ra sao là đúng nguyên tắc giao thông?

*

Xe con (A), mô tô, xe bé (B), xe pháo đạp. Xe bé (B), xe cộ đạp, mô tô, xe nhỏ (A). Xe bé (A), xe con (B), xe máy + xe đạp. Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe bé (B).

Câu 521. Theo phía mũi tên, gần như hướng nào xe tải được phép đi?

*

Chỉ phía 1. Phía 1, 3 với 4. Phía 1, 2 và 3 Cả tứ hướng.

Câu 522. Phần đông hướng như thế nào xe cài được phép đi?

*

Cả ba hướng. Hướng 2 và 3.

Câu 523. đều hướng nào xe hơi tải được phép đi?

*

Chỉ phía 1. Hướng 1 và 4. Phía 1 và 5. Hướng 1, 4 cùng 5.

Câu 524. Phần lớn hướng nào xe hơi tải được phép đi?

*

Cả tứ hướng. Trừ phía 2. Hướng 2, 3 cùng 4. Trừ phía 4.

Câu 525. Xe nào được quyền đi trước vào trường vừa lòng này?

*

mô tô. Xe pháo con.

Câu 526. Ô tô nhỏ đi theo hướng mũi tên có vi phạm luật quy tắc giao thông không?

*

không vi phạm. Vi phạm.

Câu 527. Xe cộ nào vi phạm luật quy tắc giao thông?

*

xe pháo khách. Tế bào tô. Xe pháo con. Xe con và mô tô.

Câu 528. Các xe đi ra làm sao là đúng quy tắc giao thông?

*

những xe sinh hoạt phía tay phải và tay trái của người tinh chỉnh và điều khiển được phép đi thẳng. Chất nhận được các xe pháo ở đa số hướng được rẽ phải. Toàn bộ các xe pháo phải tạm dừng trước vấp ngã tư, trừ hồ hết xe sẽ ở trong bửa tư được phép tiếp tục đi.

Câu 529. Theo hướng mũi tên, xe như thế nào được phép đi?

*

mô tô, xe pháo con. Xe pháo con, xe tải. Mô tô, xe pháo tải. Cả cha xe.

Câu 530. Xe nhỏ vượt xe cài như ngôi trường hợp này có đúng không?

*

Đúng. Ko đúng.

Câu 531. Xe nào vượt đúng luật lệ giao thông?

*

xe cộ tải. Cả hai xe. Xe con.

Câu 532. Đi theo phía mũi tên, xe pháo nào vi phạm luật quy tắc giao thông?

*

Xe chữa trị cháy. Xe tải. Cả nhì xe.

Câu 533. đồ vật tự những xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

xe khách, xe pháo tải, xe cộ con. Xe bé và xe tải, xe khách. Xe tải, xe cộ khách, xe con.

Câu 534. Máy tự những xe đi ra làm sao là đúng phép tắc giao thông?

*

xe cộ khách và xe tải, xe pháo con. Xe tải, xe khách, xe con. Xe cộ con, xe pháo khách, xe tải.

Câu 535. Hầu hết hướng nào xe hơi tải được phép đi?

*

Cả tư hướng. Chỉ hướng 1 cùng 2. Trừ hướng 4.

Câu 536. Theo phía mũi tên, sản phẩm tự các xe đi ra làm sao là đúng?

*

xe cộ công an, xe cộ con, xe pháo tải, xe khách. Xe cộ con, xe cộ khách cùng xe công an, xe tải. Xe công an, xe cộ con, xe khách, xe pháo tải. Xe con, xe cộ tải, xe khách, xe công an.

Câu 537. đa số hướng nào ô tô tải được phép đi?

*

Cả tư hướng. Hướng 1, 2 và 3. Hướng 1 cùng 4. Phía 1, 3 và 4.

Câu 538. Vào hình dưới đây, xe làm sao chấp hành đúng quy tắc giao thông?

*

Chỉ xe cộ khách, tế bào tô. Tất cả các mẫu xe trên. Ko xe làm sao chấp hành đúng phép tắc giao thông.

Câu 539. Theo hướng mũi tên, phần lớn hướng nào xe mô tô được phép đi?

*

Cả bố hướng. Phía 1 và 2. Phía 1 với 3 hướng 2 và 3.

Câu 540. Trong trường đúng theo này, vật dụng tự xe đi thế nào là đúng nguyên tắc giao thông?

*

xe công an, xe quân sự, xe con + tế bào tô. Xe quân sự, xe pháo công an, xe nhỏ + tế bào tô. Xe xe máy + xe cộ con, xe pháo quân sự, xe công an.

Câu 541. Xe cộ nào nên nhường con đường là đúng phép tắc giao thông?

*

xe cộ A. Xe cộ B.

Câu 542. Xe pháo con xoay đầu đi ngược lại như hình vẽ bên dưới có vi phạm luật quy tắc giao thông không?

*

ko vi phạm. Vi phạm.

Câu 543. Trong hình dưới, đầy đủ xe nào phạm luật quy tắc giao thông?

*

Xe nhỏ (E), mô tô (C). Xe cài (A), xe máy (D). Xe khách (B), mô tô (C). Xe khách hàng (B), xe gắn máy (D).

Câu 544. Để điều khiển và tinh chỉnh cho xe đi thẳng, người lái xe xe phải làm gì là đúng luật lệ giao thông?

*

dường xe con rẽ trái trước. Đi thẳng ko nhường.

Câu 545. Người điều khiển xe tinh chỉnh xe chạy theo hướng như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông?

*

Chỉ phía 2. Hướng 1 cùng 2. Tất cả các hướng trừ hướng 3. Tất cả các phía trừ phía 4.

Câu 546. Xe cộ nào cần nhường đường là đúng luật lệ giao thông?

*

Xe bé (A). Xe bé (B).

Câu 547. Người lái xe xe tinh chỉnh và điều khiển xe rẽ trái ra làm sao là đúng quy tắc giao thông?

*

Rẽ trái ngay trước xe pháo buýt. Rẽ trái trước xe tải. Dường đường mang lại xe buýt cùng xe tải.

Câu 548. Vào hình dưới, số đông xe nào phạm luật quy tắc giao thông?

*

Xe con (B), xe gắn máy (C). Xe con (A), mô tô (C). Xe nhỏ (E), xe gắn máy (D). Toàn bộ các loại xe trên.

Câu 549. Xe làm sao đi trước là đúng quy tắc giao thông?

*

xe của bạn. Xe tải.

Câu 550. Người lái xe xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

con quay đầu theo phía A. Tảo đầu theo hướng B. Cấm cù đầu.

Câu 551. Sản phẩm công nghệ tự các xe đi ra sao là đúng phép tắc giao thông?

*

Xe nhỏ và xe pháo tải, xe của bạn. Xe pháo của bạn, xe tải, xe cộ con. Xe của bạn và xe con, xe cộ tải. Xe cộ của bạn, xe mua + xe cộ con.

Câu 552. Khi ý muốn vượt xe pháo tải, người lái xe phải làm gì là đúng phép tắc giao thông?

*

Tăng tốc đến xe chạy quá qua. Bật tín hiệu báo hiệu bởi đèn hoặc còi, khi đủ điều kiện an toàn, tăng tốc cho xe chạy vượt qua. Đánh lái sang làn phía bên trái và tăng tốc đến xe chạy vượt qua.

Xem thêm: Viên Uống Collagen Trắng Da Không? Top 7 Collagen Trắng Da Tốt Nhất Hiện Nay

Câu 553. Theo dấu hiệu đèn, xe làm sao phải tạm dừng là đúng luật lệ giao thông?

*

xe cộ khách, tế bào tô. Xe cộ tải, mô tô. Xe pháo con, xe tải.

Câu 554. Xe cộ nào bắt buộc nhường mặt đường là đúng nguyên tắc giao thông?

*

xe pháo tải. Xe cộ khách. Xe con.

Câu 555. Người điều khiển xe dành được vượt xe download để đi thẳng liền mạch trong trường vừa lòng này không?

*

Được vượt. Cấm vượt.

Câu 556. Bạn dành được phép vượt xe xe gắn máy phía trước không?

*

mang đến phép. Ko được vượt.

Câu 557. Người điều khiển xe dừng tại địa chỉ nào là đúng phép tắc giao thông?

*

địa điểm A cùng B. địa chỉ A và C. địa chỉ B với C. Cả tía vị trí A, B, C.

Câu 558. Chúng ta được giới hạn xe tại phần nào trong trường hợp này?

*

Được phép dừng ở phần A. Được phép dừng ở trong phần B. Được phép dừng ở phần A với B. Không được dừng.

Câu 559. Theo dấu hiệu đèn của xe cộ cơ giới, xe cộ nào phạm luật quy tắc giao thông?

*

Xe tế bào tô. Xe ô tô con ko xe làm sao vi phạm. Cả nhì xe.

Câu 560. Các xe đi theo phía mũi tên, xe pháo nào phạm luật quy tắc giao thông?

*

xe cộ con. Xe tải. Xe pháo con, xe tải.

Câu 561. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe pháo nào phạm luật quy tắc giao thông?

*

xe cộ tải, xe cộ con. Xe cộ khách, xe pháo con. Xe cộ khách, xe tải.

Câu 562. Các xe đi theo phía mũi tên, xe nào vi phạm luật quy tắc giao thông?

*

xe pháo con, xe pháo tải, xe cộ khách. Xe pháo tải, xe pháo khách, xe tế bào tô. Xe cộ khách, xe mô tô, xe cộ con. Cả tứ xe.

Câu 563. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào phạm luật quy tắc giao thông?

*

xe pháo khách, xe cộ tải. Xe pháo khách, xe con. Xe cộ con, xe download Xe khách, xe cộ tải, xe pháo con.

Câu 564. Trong tình huống dưới đây, nhằm tránh xe vùng trước bị hỏng hốt nhiên xuất trên đường, người lái xe bắt buộc làm gì?

*

Đánh lái sang trái đến xe thừa qua. Quan gần cạnh phía trước, phía sau, lúc đủ điều kiện an toàn, bật tín hiệu bằng đèn hoặc bé rồi cho xe chạy thừa qua. Cấm vượt.

Câu 565. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe làm sao chấp hành đúng nguyên tắc giao thông?

*

xe pháo tải, mô tô. Xe pháo khách, tế bào tô. Xe cộ tải, xe con. Mô tô, xe cộ con.

Câu 566. Vào hình dưới, đông đảo xe nào phạm luật quy tắc giao thông?

*

Xe nhỏ (A), xe con (B), xe download (D). Xe sở hữu (D), xe bé (E), xe pháo buýt (G). Xe thiết lập (D), xe bé (B). Xe bé (B), xe con (C).

Câu 567. Những xe theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông vận tải đường bộ?

*

xe của bạn, mô tô, xe con. Xe con, xe pháo của bạn, mô tô. Tế bào tô, xe cộ con, xe pháo của bạn.

Câu 568. Các xe đi theo thứ tự làm sao là đúng quy tắc giao thông vận tải đường bộ?

*

xe pháo của bạn, mô tô, xe con. Xe cộ con, xe pháo của bạn, mô tô. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Câu 569. Xe như thế nào phải dừng lại trong trường đúng theo này?

*

xe con. Xe pháo của bạn. Cả hai xe.

Câu 570. Xe của doanh nghiệp được đi theo hướng nào vào trường hợp này?

*

Đi thẳng hoặc rẽ trái. Đi thẳng hoặc rẽ phải. Rẽ trái. Đi thẳng, rẽ yêu cầu hoặc rẽ trái.

Câu 571. Xe của doanh nghiệp được đi theo phía nào vào trường đúng theo này?

*

chuyển sang làn con đường bên phải và rẽ phải. Tạm dừng trước vén dừng với rẽ buộc phải khi đèn xanh. Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng hoặc rẽ trái lúc đèn xanh.

Câu 572. Bạn xử lý ra làm sao trong trường hợp này?

*

tăng tốc độ độ, rẽ nên trước xe thiết lập và xe pháo đạp. Tụt giảm độ, rẽ nên sau xe cài và xe đạp. Tăng tốc độ độ, rẽ đề xuất trước xe pháo đạp.

Câu 573. Chúng ta xử lý ra sao trong trường hợp này?

*

tăng speed độ, rẽ nên trước xe cộ con màu xanh phía trước và bạn đi bộ. Giảm tốc độ, nhằm người đi bộ qua con đường và rẽ yêu cầu trước xe bé màu xanh. Giảm tốc độ, nhằm người đi dạo qua mặt đường và rẽ đề nghị sau xe bé màu xanh.

Câu 574. Bạn xử lý ra sao trong trường đúng theo này?

*

nhịn nhường đường cho xe khách cùng đi trước xe pháo đạp. Nhường con đường cho xe đạp điện và đi trước xe pháo khách. Nhường đường cho xe đạp và xe cộ khách.

Câu 575. Xe cộ nào buộc phải nhường con đường trong trường hợp này?

*

xe con. Xe cộ tải. Xe của bạn.

Câu 576. Xe nào phải nhường đường trong trường đúng theo này?

*

xe cộ đi ngược chiều. Xe pháo của bạn.

Câu 577. Các bạn xử lý ra làm sao khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp điện có tổ chức?

*

tăng tốc độ, đưa sang làn đường bên trái để vượt. Không được vượt những người dân đi xe pháo đạp.

Câu 578. Phía trước tất cả một xe vẫn lùi vào chỗ đỗ, xe con phía trước đang gửi sang làn đường bên trái, các bạn xử lý ra làm sao trong trường hòa hợp này?

*

nếu phía sau không có xe xin vượt, đưa sang làn đường bên trái. Giả dụ phía sau bao gồm xe xin vượt, thì giảm tốc độ, ngơi nghỉ lại làn đường, tạm dừng khi cần thiết. Tăng tốc độ trên làn đường của chính mình và thừa xe con. Ý 1 với ý 2.

Câu 579. Chúng ta xử lý thế nào khi xe pháo phía trước vẫn lùi thoát ra khỏi nơi đỗ?

*

gửi sang nửa đường phía bên trái để đi tiếp. Bấm còi, nháy đèn báo cho biết và đi tiếp. Tụt giảm độ, dừng lại nhường đường.

Câu 580. Phía trước có một xe màu xanh lá cây đang quá xe màu vàng trên làn con đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hòa hợp này?

*

Phanh xe cộ giảm vận tốc và đi gần kề lề đường bên phải. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu, giữ nguyên tốc độ và đi tiếp. Phanh xe giảm vận tốc và đi tiếp giáp lề đường mặt trái.

Câu 581. Xe tải phía trước bao gồm tín hiệu xin chuyển làn đường đường, chúng ta xử lý thế nào trong trường hợp này?

*

bật tín hiệu xin chuyển làn đường đường lịch sự trái nhằm vượt xe cộ tải. Phanh xe giảm vận tốc chờ xe mua phía trước chuyển làn đường đường. Bấm còi đánh tiếng và thừa qua xe download trên làn con đường của mình.

Câu 582. Bạn xử lý ra làm sao trong trường hợp này?

*

Tăng vận tốc và đi thẳng liền mạch qua té tư. Dừng xe trước gạch dừng. Giảm vận tốc và đi thẳng qua bửa tư.

Câu 583. Những xe theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

*

xe cộ của bạn, mô tô, xe pháo đạp. Xe tế bào tô, xe đạp, xe của bạn. Xe đạp, xe mô tô, xe của bạn.

Câu 584. Những xe theo thứ tự như thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

*

xe cộ của bạn, xe tải, xe cộ con. Xe con, xe cộ tải, xe pháo của bạn. Xe cộ tải, xe của bạn, xe pháo con. Xe của bạn, xe cộ con, xe cộ tải.

Câu 585. Xe cộ nào buộc phải nhường đường trong trường đúng theo này?

*

xe pháo của bạn. Xe pháo con.

Câu 586. Xe pháo nào đề xuất nhường con đường trong trường phù hợp này?

*

xe cộ con. Xe cộ của bạn.

Câu 587. Chúng ta xử lý ra sao trong trường hòa hợp này?

*

tăng tốc độ độ, đi qua vạch người đi dạo sang đường, nhằm người đi dạo sang mặt đường sau. Tụt giảm độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, nhằm người đi bộ sang mặt đường sau. Tụt giảm độ, nhằm người đi dạo sang đường trước, tiếp đến cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường.

Câu 588. Xe nào được đi trước vào trường hòa hợp này?

*

xe con. Xe của bạn.

Câu 589. Các xe đi theo thứ tự làm sao là đúng quy tắc giao thông vận tải đường bộ?

*

xe pháo con, xe pháo tải, xe pháo của bạn. Xe tải, xe pháo con, xe của bạn. Xe tải, xe của bạn, xe pháo con.

Câu 590. Chúng ta xử lý ra làm sao trong trường hòa hợp này?

*

Tăng tốc độ cho xe lấn lịch sự phần đường mặt trái. Giảm tốc độ cho xe cộ lấn sang trọng phần đường mặt trái. Giảm tốc độ cho xe đi liền kề phần đường mặt phải.

Câu 591. Xe nào được đi trước trong trường đúng theo này?

*

xe cộ tải. Xe pháo của bạn.

Câu 592. Xe làm sao dừng đúng theo quy tắc giao thông?

*

xe cộ con. Xe mô tô. Cả hai xe phần đa sai.

Câu 593. Các xe theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông vận tải đường bộ?

*

xe pháo tải, xe cộ đạp, xe cộ của bạn. Xe cộ của bạn, xe cộ đạp, xe pháo tải. Xe cộ của bạn, xe cộ tải, xe đạp.

Câu 594. Để tinh chỉnh và điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nhé dưới đây?

*

hướng 1. Phía 2. Cả 02 hướng hầu hết được.

Câu 595. Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, các bạn xử lý như vậy nào?

*

để đèn sáng chiếu xa, tăng vận tốc vượt xe thuộc chiều. Giữ nguyên đèn chiếu gần, tụt giảm độ, đi sau xe phía trước. Không thay đổi đèn chiếu gần, tăng vận tốc vượt xe cùng chiều.

Câu 596. Xe của khách hàng đang dịch rời gần đến khu vực giao giảm với đường sắt, khi rào chắn đã dịch chuyển, bạn điều khiển xe ra sao là đúng quy tắc giao thông?

*

Quan ngay cạnh nếu thấy không có tàu thì tăng tốc cho xe quá qua mặt đường sắt. Tạm dừng trước rào chắn một khoảng cách an toàn. Ra tín hiệu, yêu thương cầu người gác chắn tàu kéo đủng đỉnh Barie để xe các bạn qua.

Câu 597. Trong trường hợp dưới đây, xe pháo con màu đỏ nhập làn con đường cao tốc theo hướng mũi thương hiệu là đúng hay sai?

*

Đúng. Sai.

Câu 598. Trong tình huống dưới đây, xe con red color có được phép vượt khi xe con màu xanh lá cây đang vượt xe download hay không?

*

Được vượt. Không được vượt.

Câu 599. Trong trường hợp dưới đây, xe bé màu đá quý vượt xe pháo con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

*

Đúng. Ko đúng.

Câu 600. Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh da trời đi ra làm sao để đảm bảo an toàn an toàn?

*

vượt về phía bên phải đặt đi tiếp. Giảm vận tốc chờ xe kéo rẽ phải, rồi tiếp tục đi. Thừa về phía bên trái để đi tiếp.

Mục đích tối thượng của vấn đề giải sa hình là làm cho sao xử lý cho những xe thoát ra khỏi giao lộ một biện pháp nhanh nhất, vấn đề giải sa hình giống hệt như làm toán vậy, đề xuất sự ngắn gọn xúc tích rất cao, họ không thể ghi nhớ được hết tổng thể các đáp số trong một quyến sách bài bác tập và cũng như vậy với hàng trăm câu hỏi về Sa Hình.

Tuy nhiên mọi bài toán rất dễ dàng và đơn giản nếu ta ráng vững các nguyên tắc sau đây:

1. Các xe vẫn vào giao lộ:

Các xe pháo được xem như là vào giao lộ lúc bánh trước đã vượt qua vun trắng của người quốc bộ ngang đường, dù trong bất kì thực trạng nào thì phương tiện đã vô giao lộ mọi được ưu tiên đi trước nhất.

Tại sa hình dưới mặc mặc dù có xe cứu giúp thương nhưng mà xe lam vẫn qua giao lộ, đề xuất xe lam vẫn được ưu tiên đi trước.

 
*
2. Xe pháo ưu tiên:

Thứ tự những xe ưu tiên như sau: Cứu Hỏa -> Quân Sự -> Công An -> Cứu Thương

Các bạn có lẽ thắc mắc vì chưng sao cứu thương lại được bố trí thứ 4 sau cùng? bởi vì tính mạng, sự an toàn của một tổ quốc ( xe cộ Quân sự) hoặc sự an toàn, ổn định của một tập thể, một khu vực ( Công an) được sắp tới trên sự mất mát, bình an của một cá thể ( cứu thương).

*

Tại sa hình bên cạnh: bao gồm 4 xe trong số đó có 1 xe công an ->chắc chắn đây đã là xe pháo được đón đầu tiên.

Ngoài 4 xe cộ ưu tiên nói trên còn tồn tại các loại xe được ưu tiên khác ví như xe hộ đê, đoàn xe có công an dẫn đường, xe đi làm việc nhiệm vụ khắc chế sự gắng thiên tai, dịch bệnh lây lan hoặc xe đi làm nhiệm vụ vào tình trạng nguy cấp theo lao lý của luật pháp nhưng vì không lộ diện trong các thắc mắc về Sa hình yêu cầu tôi không nói đến.

3. Đường ưu tiên:

Hiển nhiên những xe nằm trên phố không ưu tiên phải nhường đường cho người nằm trên phố ưu tiên, với cần địa thế căn cứ vào hải dương báo “ Giao nhau với mặt đường ưu tiên” mà trên đã đề cập. Hồ hết xe khi phía trước phương diện là tấm biển cả báo “ hình tam giác ngược” nói ở trên thì đều thản nhiên nằm trên tuyến đường không ưu tiên.

*

Trong sa hình này trước khía cạnh xe con là 1 trong những tấm biển cả báo hình tam giác ngược – mặc dù không thể thấy nội dung bên phía trong nhưng ta xác minh được ngôn từ của biển “Giao nhau với đường ưu tiên” -> xe ô tô con nằm trên phố không ưu tiên -> phải nhường đến xe tế bào tô.

4: Hướng không có xe:

Vì Việt Nam dịch chuyển theo phía bên cần -> tay lái thuận ( biệt lập với vài ba nước đi về bên trái – tay đua nghịch như Nhật Bản, Anh…) đề nghị quyền ưu tiên hướng không tồn tại xe được công cụ như sau:

Tại ngã 4 giao lộ: Quyền ưu tiên nằm trong về xe pháo nào nhưng mà hướng đường bên TAY PHẢI không có xe.

*
Như sa hình mặt do không có xe qua giao lộ, không có xe ưu tiên, không có đường ưu tiên -> cơ mà hướng bên tay phải của xe tế bào tô không có xe đề xuất được ưu tiên đi trước, tiếp nối tới xe lam với xe cài đi cuối cùng.

Tại vòng xoay, vòng xuyến: Quyền ưu tiên nằm trong về xe cộ nào mà hướng đường mặt TAY TRÁI của nó trống – không tồn tại xe.

*

Tại sa hình mặt cạnh, các xe đã vô vòng xoay, hướng mặt tay trái của xe pháo tải không có xe -> xe thiết lập được ưu tiên đi trước.

5: hướng rẽ ưu tiên:

Xe rẽ phải tiên phong tiên, sau đó là xe đi thẳng liền mạch và sau cuối là xe rẽ mặt trái

*

Ví dụ trên sa hình mặt cạnh, xe bé rẽ phải đón đầu tiên, tiếp sau tới xe của công ty vì đi thẳng và cuối cùng là xe xe máy rẽ trái.

• chú ý với các học viên là các nguyên tắc giải sa hình vẫn được sắp đến xếp từ cao xuống thấp, chính sách quan trọng, cần thiết được liệt kê bên trên và sút dần về bên dưới, những nguyên tắc dưới chỉ sử dụng khi không thể thực hiện nguyên tắc bên trên mà thôi.

• Ví dụ biện pháp giải sa hình kết hợp nhiều nguyên tắc

*
1. Tất cả xe vô giao lộ giỏi không? Không

2. Gồm xe ưu tiên tốt không? có -> vậy xe cộ ưu tiên (công an) đón đầu tiên.

3. Có đường ưu tiên không? Có, vậy xe nào nằm trê tuyến phố ưu tiên đi tiếp sau – ở đấy là xe tải.

4. Hiện thời còn xe cộ khách cùng xe con, bắt đầu thấy vấn đề rồi đúng không các bạn học viên? chú ý là lúc này xe công an và tải đã đi rồi – lộ diện nguyên tắc lắp thêm 4 – phía bên cần của xe khách trống -> xe khách hàng đi trước xe pháo con.

Vậy đáp án hoàn thành xong cho câu hỏi : thiết bị tự những xe đi như thế nào là đúng chế độ giao thông? sẽ là “ xe công an, xe pháo tải, xe pháo khách, xe cộ con”.